Affaldsinfo

Vi ønsker alle et gårdanlæg, som er behageligt at opholde sig i. Derfor opfordrer vi beboer og bruger af gården til her at læse om håndtering af affald , så vi mindsker synligheden af skrald i vores ellers hyggelige gård. 

Gårdens faciliteter:
Affald er ikke kun affald, men værdifulde ressourcer og næsten alt kan blive genbrugt, hvis det er sorteret rigtigt. Du kan hjælpe ved at følge anvisningerne i gården.

 • 4 områder med containere hvor materialer kan afleveres til genbrug, særbehandling og deponi.
 • 7 skraldesug til restaffald/husholdningsaffald til forbrænding.

Læg mærke til skiltningen, der viser hvor materialerne skal afleveres, samt anvisningerne for aflevering af storskrald, farligt affald og elektronik.

Det er vigtigt at du:

 • sorterer dit affald og genbrugsmaterialer korrekt og anvender det rigtige afleveringssted i gården
 • bruger klare sække til storskrald, (der er forbud mod brug af sorte sække)

 • husk det er IKKE tilladt at stille sække med husholdningsaffald ud ved storskrald, det tiltrækker skadedyr!

 • afleverer dit husholdningsaffald i max. 15 L poser for skraldesuget og slå knude på posen, så skagten holdes ren

 • afleverer piszzabakker i de afmarkerede beholdere, så skraldesuget ikke bliver blokeret

 • ikke stiller storskrald ud der er længere end 1m

Du kan kontakte gårdlaugsmedarbejder Ole Vaarsø Hansen  via tlf. 20 16 06 85 alternativt på mail gaardlaugsmedarbejder@folkvars.dk ved store affaldsmængder, samt farligt affald.

Forkert sortering:
Dette kan lede til forurening af genbrugsmaterialerne og øgede udgifter for gårdens beboere. Derfor kan Gårdlauget opkræve en afgift på op til 500 kr ved forkert behandling af affald.

Erhverv:
Bemærk at der er særskilte regler for erhvervsaffald og genbrug, da dette ikke er dækket af beboernes affaldsafhentning. Erhvervsdrivende i gården er ansvarlige for at deres affald og genbrugsmaterialer er opbevaret og afhentet på forsvarlig vis og ikke er til gene for gårdens beboere. Der kan blive udstedt bøde, hvis erhvervsdrivende benytter beboernes faciliteter.

Gennemgang af korrekt håndtering af skrald:

Info om affaldshåndtering

 Info om affaldshåndtering

 

Info om affaldshåndteringOversigt over containereRåd og tips om affald og genbrug:

Du kan indlevere energisparepærer og lysrør udfor skralderummet ved Nyelandsvej 18.

 • Energisparepærer SKAL bortskaffes som farligt affald, da deindeholder kviksølv og må IKKE bortskaffes med restaffald/husholdningsaffald

 • Nej tak til madrester. Undgå så vidt muligt madrester i plastik, papir, glas og metalgenbrugscontainerne. Det eruhygiejnisk, tiltrækker skadedyr og gør genbrugscontainerne beskidte

 • Cigaretskodder er affald, smid dem ikke i gården. Det ser ikke pænt ud og smid dem ikke i kloakristene (det forurener vandmiljøet). Brug i stedet et askeboeger og skod dem ansvarligt

 • Stil storskrald pænt og sørg for at f.eks. skabe ikke kan vælte, husk der er mange børn i gården. Storskrald må ikke voere mere end 1m

 • Hvis du har haveaffald så kan det stilles i klare soekke ved markeringen for storskrald

Hvis noget er for godt til at smide ud, så tag det evt til en af de mange genbrugsbutikker i området.

Nogle af de nærmeste er:

Kirkens Korshoer, GENBRUGSEN, Falkoner Allé 32, 2000 Frb
Mødrehjoelpen, Rolighedsvej 18, 1958 Frb C
Folkekirkens Nødhjælp, Sdr. Fasanvej 2A, 2000 Frb
Muda Nashi, Godthåbsvej 11a, 2000 Frb (www.mudanashi.dk)

 

”Information om affald og genbrug for gårdens beboere – Maj 2012” udarbejdet af M. Møller erstatter ”Information om Affald ‐ Juli 2008”

Billeder og info fra Frederiksberg Kommune’ “011 Affald på Frederiksberg”

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *